Info

Om valgfagsportalen

Det er tanken med musikvalgfag.dk, at portalen skal kunne bruges som et bærende element for musikundervisningen i 7.-8. klasse. 

Portalen skal give elever og undervisere en inspirerende og let tilgængelig tilgang til faget, hvor en høj faglighed og mange muligheder for differentiering er mulig. Portalen skal tilbyde egnede musikfaglige aktiviteter til elever, samtidig med at der skal være relevant indhold og værktøjer til både den dygtige elev, samt den elev, der ikke nødvendigvis har de store kompetencer på et hovedinstrument, men blot har lyst til at lære mere om musik. Dermed tilbyder portalen en masse muligheder, som man som lærer kan sortere i, for at tilpasse det til sin egen praksis. 
Hele portalen er lavet med udgangspunkt i Fælles Mål. 

Hvis man i forvejen har et abonnement på dansksangdigital.dk, får man valgfagsdelen med i prisen uden ekstra omkostninger. Husk at du altid kan finde info om prøvevejledninger, Fælles Mål, læseplan og vejledning her. Til brug i relation til portalen har vi udarbejdet en anvendelig plakat om den rytmiske musikhistorie, som du kan finde her.

Opbygning

Musikvalgfag.dk er opbygget ud fra princippet om kortest mulig vej til det indhold, du skal anvende i din undervisning. Portalen har fire menuknapper, der alle leder dig direkte videre til det, du skal bruge: Hjem, Forløb, Aktiviteter og Lærer. Vi har gjort vores yderste for, at du ikke skal bruge unødvendige klik med musen i din vej rundt på portalen. 

Hjem
Ved at klikke på Hjem får du hurtigt overblik over de nyeste tilføjelser til portalen. Derudover finder du særlige forløb og aktiviteter, som er højaktuelle lige nu. Der udgives løbende nyt indhold til portalen. 

Forløb
På forløbssiden finder du et overblik over alle de forløb, som portalen indeholder. Et forløb er en længerevarende periode, hvor I fx arbejder med et emne i længere tid. Et forløb strækker sig typisk over 2-6 ugers undervisning. 

Aktiviteter
Under aktiviteter finder du alle de enkeltstående aktiviteter, som portalen indeholder. En aktivitet anvendes ofte, hvor der er plads i årsplanen, fx på grund af omlagte dage, ferie eller vikartimer. En aktivitet har typisk en varighed på 20-60 minutter. Aktiviteterne kan sorteres ud fra trinforløb færdigheds- og vidensområder i Fælles Mål. Aktiviteterne kan naturligvis også danne grundlag for udvikling af egne undervisningsforløb. 

Lærer 
På lærersiden finder du alle de oplysninger, du skal bruge om portalen, herunder tankerne bag, pris, ophavsret, kontaktinfo og meget mere.